Coordinació d’esdeveniments

De vegades hi ha esdeveniments ja existents, que preparen els mateixos programadors. Tot i això, els encarregats de coordinar cicles o festivals, saben que és una tasca complexa, i més tenint en compte que s’han d’ocupar de molts altres assumptes propis del seu lloc de treball.

Nosaltres facilitem la coordinació dels esdeveniments. Ens ocupem que es compleixin els horaris, de supervisar la part tècnica i, sobretot, de solucionar els problemes que generalment apareixen durant la realització. D’aquesta manera, els programadors i els tècnics poden dedicar-se a les seves funcions, mentre nosaltres fem que el vostre esdeveniment sigui un èxit.

Desplaçat dalt de tot